• МБАЛ Тутракан
  • МБАЛ Тутракан

„МБАЛ-Тутракан” ЕООД е клинична база за обучение на МУ Варна

                  1

„МБАЛ-Тутракан” ЕООД е болница със 100% общинска собственост, със 139 годишна история (седма по създаване в страната 1878 година). Географски болницата се намира на 64 км. от областния  център гр. Силистра, 70 км. от Разград и на 60 км. от град Русе. Обслужва населението на общините Тутракан и Главиница, което е 29 082 души.

Предмет на дейност на болницата е диагностиката  и лечението  на заболявания, родилна помощ, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, по следните основни и/или профилни медицински специалности: вътрешни болести; хирургия; детски болести; акушерство и гинекология; неонатология; нервни болести; анестезиология и интензивно лечение; клинична лаборатория; микробиология; клинична патология; образна диагностика, долекуване и продължително лечение, терапевтичен профил по специалностите: вътрешни болести и неврология.

През лечебното заведение преминават над 5000 души годишно, като стабилен и постоянно нарастващ е външният пациентопоток, от населението извън медицинския район на лечебното заведение, който съставлява 35% от преминалите болни.