Вътрешно отделение

Вътрешно отделение

Вътрешно отделение при „МБАЛ – Тутракан“ ЕООД предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

Вътрешно отделение е с II ниво на компетентност.

Условията за работа отговарят на изискванията на въведените медицински стандарти.

Основна цел на отделението е осигуряване на здравните услуги за пациента при спазване правилата за добра медицинска практика:

-своевременност

-достъпност

-качество на медицинската помощ и гарантиране правата на пациента.

Разкрити са:

-приемно-консултативен кабинет;

-интензивен сектор със система за видеонаблюдение и непрекъснато мониториране на всички жизнени функции и показатели; кислородна и вакуум инсталации;

-сектор за образна диагностика с най-ново покoление Ехограф

-сектор за Ендоскопия с Колоноскоп и Гастроскоп

-сектор за Функционална диагностика за сърдечно-съдови и белодробни заболявания с високотехнологична медицинска апаратура: Велоергометър; Холтер и ЕКГ; Холтер за кръвно налягане; Електрокардиографи; Кардиомонитори; Спирометър; Дефибрилатор;

-Болничните стаи са оборудвани с всичко необходимо за осигуряване уютна обстановка на пациентите/включително и ВИП стая със самостоятелен санитарен възел/.

-Изолатор със самостоятелен санитарен възел.

Във Вътрешно отделение работят висококвалифицирани лекари с основна специалност Вътрешни болести и профилни специалности-кардиология, нефрология, гастроентерология, пулмология, които осъществяват:

– Диагностика и многопрофилна и висококвалифицирана  терапевтична помощ при остри и хронични обострени заболявания на вътрешните органи;

-Интензивно лечение на остри и хронични сърдечно-съдови и белодробни болести;

-Съвременно мониториране на жизнени функции;

-Експертиза на трудоспособността.

Добре подготвени специалисти по здравни грижи /медицински сестри/ осигуряват денонощни грижи и наблюдения на пациентите.

Вътрешно отделение предлага качествена диагностика и лечебна дейност в областта на вътрешната медицина с насоченост : кардиология, пулмология, нефрология, гастроентерология.

 

 

Контакти:

тел: 0866/619-27