Детско отделение

Детско отделение

Детско отделение при „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД отговаря на първо ниво на компетентност според медицинския стандарт по „Педиатрия“. Разполага с 12 легла, 2 от които са за интензивни грижи; обособени са 3 бокса за лечение на кърмачета, в който чрез стъклени стени се осъществява директен контакт и непрекъснато наблюдение на болните деца. Пациентите в стаи за интензивни грижи в критични състояния се следят чрез мониторен контрол на основните жизнени показатели със звукова сигнализация. Отделението разполага с централна кислородна инсталация, ел. аспиратори, амбу за обдишване, перфузори за всяко легло, инхалатори, ЕКГ апарат, дефибрилатор, спирометър, ехограф, кувьоз за новородени.

Ръководи се от д-р Диана Бойчева с придобита специалност по детски болести през 2003 г. и 16 г. трудов стаж. За пациентите се грижат още: двама лекари, единият от които е с придобита специалност и професионален стаж над 10 години; 8 медицински сестри, една от които е старша. На децата и техните придружители се оказва необходимото внимание и адекватно обслужване – 24 часа в денонощие.

Телефон за контакти: 0866 6 19 25