Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория на МБАЛ-гр.Тутракан разполага със съвременна апаратура и консумативи от най-висок клас, позволяваща извършването на широк набор от изследвания с най-високо качество. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и се валидират от висококвалифициран персонал. Клиничната лаборатория на МБАЛ-гр.Тутракан участва във всички програми за външна оценка на качеството и винаги има отличен резултат на всички контролирани параметри.

 

ОБОРУДВАНЕ:

Автоматичният клинично-химичен анализатор е на известната немска фирма HUMAN и е най -новият модел на този тип апарати,единствен такъв в България.На него се извършват биохимични изследвания на показателите при чернодробни, бъбречни, възпалителни, обменни и други заболявания.

Автоматичен коагулометър SYSMEX CA-600 Series ,на-който се извършват бързи и точни изследвания на показателите на кръвосъсирването.

Автоматичен имунохимичен анализатор IMMULITE 1000.- за изследване на хормони и туморни маркери

Глюкоанализатор HITADO SUPER GL2 – Използва се за по бързо и качествено изледване на кръвна захар и кръвно-захарни профили

Комбиниран кръвно-газов и йонселективен апарат RAPIPOINT 350 на фирмата SIMENS

Автоматичен хематологичен анализатор Abacus.

 

ЕКИП:

В клиничната лаборатория на МБАЛ-гр.Тутракан работят двама лекари с призната специалност по клинична лаборатория и шест квалифицирани медицински лаборанта.

Вземането на биологичен материал се извършва от високо квалифицирани кадри като безопастността на пациентите и медицинския персонал се постига чрез използване на затворена система за вземане на кръв Vacutainer ,която се състои от индивидуални комплекти за еднократна употреба и осигурява висока надеждност и сигурност.

 

КОНТАКТИ:

Телефон:0866 61946