Неврологично отделение

Неврологично отделение

Към „МБАЛ-Тутракан” ЕООД осъществява лечебно-диагностична дейност в две основни направления:

1. Лечение на заболявания на ЦНС резултат от остро настъпили мозъчно-съдови инциденти предизвикани от нарушение в мозъчното кръвоснабдяване вследствие на запушване или разкъсване на церебрални артерии.

2. Лечение на заболявания на ПНС предизвикани от възпалителни и дисметаболитни  причини. Съобразно сключения между НЗОК и ЛЗ НРД отделението извършва по следните клинични пътеки:

Клинични пътеки:

КЛ. П.50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза.

КЛ. П. 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив.

КЛ. П. 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми.

ЕКИП:  Лекари – 5

6 Мед. сестри

4 Санитарки.

 

Леглова база:

12 Легла за стационарно лечение

В Т. Ч. 4 легла за инсултно болни оборудвани с апаратура за постоянно мониторно наблюдение на основни витални показатели, артериално налягане, сърдечна честота, дихателна честота, сатурация % О2 насищане на кръвта,непрекъснат ЕКГ мониторинг.

 

Оборудване:

Апарат за КАТ изследване.

Апарат за доплерсонографско изследване на магистрални кръвоносни съдове.

ЕМГ АПАРАТ

 

Контакти:  0866-61-923