ОАИЛ

ОАИЛ

Отделение за анестезиология и интензивно лечение

ЗА НАС:

Отделението по анестезиология и интензивно лечение /Второ ниво на компетентност/ е структура за осъществяване на анестезия и интензивно лечение. ОАИЛ е с режим на ограничен достъп. Решение за постъпване на болен в ОАИЛ се взема от началник ОАИЛ съвместно с оператор,  когато пациентът е от хирургична или АГ клиника (т.е. профилиран) и от началник ОАИЛ, когато пациентът е от други клиники (непрофилиран).

ОАИЛ осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана,  консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно лечение.

РЪКОВОДСТВО:

Началник ОАИЛ е д-р Стоянка Димова

Контакти: 0866 6 19 36.