ООКП

ООКП

         Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ – Тутракан е създадено през 2003 год.

Цел на  дейността на  Отделението е  извършване на морфологично-диагностични изследвания в болничната и извънболнична област, като гарантира оптималното им   и адекватно извършване и по тоя начин  ie сведе до минимум рисковете от допускане на медицинска грешка. Дейността му пряко влияе на диагностичния процес и определя поведението на клинициста.

Патологията е съществена и неделима част от работата на хирурга и гинеколога, особено на онколога, които базират терапевтичното си поведение въз основа на данните от морфологичното изследване. Нейното място при изследване на тъкани взети при различни инвазивни методи – тънкоиглени аспрационни  биопсии, пункционни биопсии, ендоскопски методи е нсеоценимо при вземане решение за избор на лечение. Тя е основен инструмент на профилактичната медицина.

Задачите си тя изпълнява  1/чрез биопсична диагностична дейност в болничната и доболничната помощ, 2/ чрез цитологична  диагностична и профилактична дейност, 3/ чрез извършване на патоанатомични аутопсии, 4/ чрез интраоперативно  спешно извършване на биопсии  по изискване на хирурга.

Отделението е оборудвано с модерна апаратура, осигуряваща  качествено изработване на препарати, които са нужни за поставяне на хистологична диагноза. Има ротационен парафинов микротом,  с помощна апаратура към него, замразяващ микротом, качествени микроскопи и, разбира се, компютри, чрез които е част от системата .