Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика  (Рентгеново отделение)

Оборудване: Основно с апаратура на СИМЕНС

  1. Компютърен томограф  Somafom Emotion”, Simens,  16 срезов, за изследване на всички органи на човешкото тяло, перорален и венозен контраст.
  2. Ренгено скопичен апарат за скопични и рентгенови снимки, на гредна клетка и коремни органи
  3. Ренгено графичен апарат “Multix Select DR – SIMENS за графии на черепни кости, гръден кош, гръбначен стълб, тазови кости, крайници и коремни органи.
  4. Мамограф за изследване на млечна жлеза.
  5. Ехограф АЛОКА,  за изследване на щитовидна жлеза, млечна жлеза, ехокардиографии, и коремни органи.
  6. Мобилен ренгенов  апарат за рентгенови снимки към стационара.

 

Апаратите са дигитални, работят със CD дискове и принтер за рентгенови снимки

 

КОНТАКТИ:

Телефон: 086661953

 

ЕКИП: Лекари – 2

Лаборанти – 2