Мисия

Мисия

Повишаване качеството на живота у хората , чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране  на евентуални негови нарушения, или възможно намаляване на страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието  на болестта или да облекчат нейното протичане, чрез предлагане на достатъчна и качествена медицинска помощ.

Полезни връзки:

http://invitro-tutrakan.bg д-р Л. Бойчев и д-р Б. Бойче

http://www.nhif.bg/web/guest/home Национална здравноосигурителна каса

http://www.glas.tutrakan.org/web вестник „Тутракански глас“

http://www.mu-varna.bg/ Медицински Университет Варна