Контакти

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД

Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101

 Tел.факс 0866 / 60 454

e-mail: mbal_tutrakan@abv.bg

  карта на Тутракан

Телефони за връзка:

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

УПРАВЛЕНИЕ
Управител: д-р Недка Цветкова 086660454
Главна мед.сестра 0893353244
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР
Главен счетоводител 61077
Счетоводство/Каса
Секретар на управителя 0895534718
ТРЗ 0893353284
Човешки ресурси
СТОПАНСКИ БЛОК
Организатор АСД 0893353253
Електромонтьор 0893353261
Централа 0866 619200893353235
СТАЦИОНАРЕН БЛОК

АГО – Родилен сектор: 0866 6 19 28;

АГО- Гинекологичен сектор: 0866 6 19 54; 0866 6 19 29;

ОАИЛ –  0866 6 19 36;

Неврологично отделение – 0866 6 19 23;

Вътрешно отделение – 0866 6 19 27;

Детско отделение – 0866 6 19 25;

Хирургично отделение – 0866 6 19 26