Контакти

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД

Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101

Тел. 0866 / 61 938, тел.факс 0866 / 60 454

e-mail: mbal_tutrakan@abv.bg

  карта на Тутракан

Телефони за връзка:

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

УПРАВЛЕНИЕ
Управител: д-р Недка Цветкова 086660454
Главна мед.сестра 61950
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР
Главен счетоводител 61077
Счетоводство/Каса 61944
Секретар на управителя 61938
ТРЗ 61935
Човешки ресурси 61940
СТОПАНСКИ БЛОК
Организатор АСД 0893353253
Електромонтьор 0893353261
Централа 0866 619200893353235