Официален сайт на „МБАЛ-Тутракан”

Накратко за нас

 • Болницата има 139 годишна история. Създадена е през 1878 г.
 • „МБАЛ-Тутракан” ЕООД е болница със 100% общинска собственост.
 • „МБАЛ-Тутракан” ЕООД е клинична база за обучение на МУ Варна.

Местоположение

Използвайте тази карта или посетете страницата Информация > Местоположение и паркинг, ако сте гости на град Тутракан за първи път.

За отделенията в болницата

Предмет на дейност на болницата е диагностиката  и лечението  на заболявания, родилна помощ, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения.

Работим по следните основни и/или профилни медицински специалности:

 • вътрешни болести
 • хирургия
 • детски болести
 • акушерство и гинекология
 • неонатология
 • нервни болести
 • анестезиология и интензивно лечение
 • клинична лаборатория
 • микробиология
 • клинична патология
 • образна диагностика
 • долекуване и продължително лечение
 • терапевтичен профил по специалностите: вътрешни болести и неврология

През лечебното заведение преминават над 5000 души годишно.

Стабилен и постоянно нарастващ е външният пациентопоток, от населението извън медицинския район на лечебното заведение, който съставлява 35% от преминалите болни.