Контакти

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД

Адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101

тел / факс: 0866 / 60 454

e-mail: mbal_tutrakan@abv.bg

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА

Управител: д-р Недка Цветкова 086660454

Главна мед.сестра: 0893353244

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР

Главен счетоводител: 61077

Счетоводство/Каса

Секретар на управителя 0895534718

ТРЗ 0893353284

Човешки ресурси

 

СТОПАНСКИ БЛОК

Организатор АСД 0893353253

Електромонтьор 0893353261

Централа 0866 61920; 0893353235

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК / ОТДЕЛЕНИЯ:

АГО – Родилен сектор: 0866 6 19 28

АГО- Гинекологичен сектор: 0866 6 19 54; 0866 6 19 29

ОАИЛ –  0866 6 19 36

Неврологично отделение – 0866 6 19 23

Вътрешно отделение – 0866 6 19 27

Детско отделение – 0866 6 19 25

Хирургично отделение – 0866 6 19 26