14.08.2019г

МБАЛ Тутракан ЕООД търси да назначи:

1. Лекари със следните специалности:

 • Анестезиология и интензивно лечение.
 • Вътрешни болести.
 • Клинична лаборатория.
 • Неврология.
 • Образна диагностика.
 • Педиатрия.
 • Хирургия

2. Медицински сестри в следните отделения:

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
 • Отделение по вътрешни болести.
 • Отделение по неврология.
 • Отделение по педиатрия.
 • Отделение по хирургия.
 • Гинекологичен сектор на АГО.

3. Акушерки

4. Рентгенови лаборанти

5. Клинични лаборанти


Свободни места за лекари специализанти:

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява следните свободни места за лекари специализанти:

 • 1. Лекар, специализант по акушерство и гинекология – 1
 • 2. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение – 2
 • 3. Лекар, специализант по образна диагностика – 1
 • 4. Лекар, специализант по хирургия – 2
Close Menu